De vlag van de NVVE voor het gemeentehuis van Tholen markeert het begin van de Week van de Euthanasie.
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft een opvallende plek gekozen om de Week van de Euthanasie in te luiden. Vanaf vandaag wappert de vlag van de NVVE voor het gemeentehuis van Tholen. De zogeheten vijfde vlaggenmast wordt door de gemeente ter beschikking gesteld aan organisaties om te vlaggen tijdens speciale dagen of voor specifieke thema’s. Het idee is ontstaan tijdens de discussie over ‘coming out day’. De gemeente wilde zelf de regenboogvlag niet hijsen, maar besloot voortaan een mast beschikbaar te stellen voor alle denkbare organisaties. De NVVE waardeert het zeer dat een gemeente die voor een belangrijk deel om geloofsredenen tegen euthanasie is, op deze manier medewerking verleent. Dit meldt de NVVE.
 
Direct na het hijsen van de vlag houdt de NVVE tijdens de Week van de Euthanasie (van 7 tot en met 14 februari 2020) gratis toegankelijke informatieve bijeenkomsten verspreid over het land. DWie zich vooraf aanmeldt voor een informatiebijeenkomst ontvangt bij de bijeenkomst een gratis informatiepakket. Aanmelden voor een lezing over de euthanasiewet kan op www.nvve.nl/weekvan
 

Week van de Euthanasie

 
Tijdens de Week van de Euthanasie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt om regie over het eigen levenseinde te houden. De inloopbijeenkomsten bestaan uit een korte lezing over de euthanasiewet. Medewerkers van de NVVE zijn aanwezig om informatie te geven en vragen over euthanasie en keuzemogelijkheden aan het einde van het leven te beantwoorden.
 

Veel misvattingen over euthanasiewet

 
Keuzevrijheid aan het eind van het leven is een groot goed in Nederland. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 87 procent van de Nederlanders vindt dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. Volgens NVVE-directeur Agnes Wolbert blijkt echter dat er een groot verschil is tussen wat mensen weten over een euthanasieverzoek en de weerbarstige praktijk. ,,Jaarlijks krijgt de NVVE 40.000 vragen over deze thema’s van haar ruim 172.000 leden. Veel mensen denken dat euthanasie een recht is in Nederland of dat met een wilsverklaring alles is geregeld. Dat is niet het geval. In de praktijk worden twee op de drie verzoeken afgewezen. De NVVE adviseert daarom: Neem de regie over je levenseinde en leg op tijd vast wat je wensen zijn.’’
 

Huiskamergesprekken over euthanasie

 
Dat het onderwerp enorm leeft, erkent ook het ministerie van Volksgezondheid, dat van 15 februari tot en met 18 maart zogenoemde ‘Huiskamergesprekken’ houdt, onder de titel ‘Dialoog over de laatste levensfase’. Het project komt voort uit het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het kabinet een brede discussie opzet over euthanasie, waardig ouder worden en voltooid leven.
 
Door: Nationale Zorggids