'Langer Thuis Akkoord" Rotterdam

Veertig marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente Rotterdam ondertekenden deze week het ‘Langer Thuis Akkoord’. Met dit akkoord willen de marktpartijen de komende vijf jaar voldoende passende woningen realiseren voor Rotterdamse ouderen in de eigen wijk. Zo kunnen zij in hun eigen wijk in nabijheid van hun sociale contacten oud worden. Dit meldt Zorgkrant. 

Het ‘Langer Thuis Akkoord’, waarvoor ook zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis tekenden, bestaat uit drie onderdelen. Zo zullen er levensloopbestendige huizen worden gebouwd, en worden er in zes wijken ouderenhubs ontwikkeld. In een ouderenhub kunnen ouderen centraal in de wijk terecht voor allerlei voorzieningen, zoals een huisartsenpost, een activiteitencentrum en een wijkrestaurant. Verder worden er nieuwe woonzorgconcepten bedacht voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis zitten. 

'Woonconcepten spelen op behoeften ouderen in'

Volgens wethouder Bas Kurvers van Bouwen en Wonen houden ze op deze manier rekening met de verschillende woonwensen, behoeften en budgetten van ouderen: “Ook bouwen we de komende vijf jaar 10.000 woningen geschikt voor elke levensfase. Zo kunnen Rotterdammers in hun eigen wijk oud worden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt.”

Door: Nationale Zorggids