Risicoprofielen slachtoffers ouderenmishandeling

Om ouderenmishandeling beter te kunnen herkennen, heeft het ministerie van Volksgezondheid Regioplan gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers. Het is een van de maatregelen in het programma Geweld hoort nergens thuis' van de ministeries Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid en de VNG, waarvan de aanpak ‘Veilig ouder worden’ onderdeel is. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Regioplan heeft daarom nu zes zogeheten risicoprofielen gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.

Risicoprofielen ouderenmishandeling

De risicoprofielen laten zien dat slachtoffers op verschillende punten van elkaar verschillen. Door kennis te nemen van de profielen, is het mogelijk om met een bredere blik naar (potentiële) slachtoffers van ouderenmishandeling te kijken. Dit kan bijdragen aan een verbeterde signalering.

Het ministerie van Volksgezondheid gaat naar aanleiding van het rapport van Regioplan een handzame tool ontwikkelen en verspreiden onder professionals, zodat zij de risicoprofielen kunnen gebruiken in hun dagelijks werk.

Bekijk hier de publicatie 'Risicoprofielen ouderenmishandeling'