Normal_rss_entry-221178

"Een ondoordacht en onzinnig plan dat meteen van tafel moet." Ouderenbond ANBO heeft geen goed woord over voor de suggestie om patiënten met het nieuwe coronavirus eventueel te verzorgen in verpleeghuizen als de ziekenhuizen te vol komen te liggen. "In verpleeghuizen wonen hele kwetsbare oude mensen met een zeer fragiele gezondheid. Het is een ongewenst hoog risico om deze mensen aan een mogelijke besmetting bloot te stellen", stelt ANBO-directeur Liane den Haan. Dit melden ANP en ANBO.

"Wie bedenkt nou om de meest zieke met de meest kwetsbare mensen bij elkaar te brengen?", vraagt Den Haan zich in een reactie op de ANBO-website af. Bovendien is er nu al een groot tekort aan verpleeghuisplaatsen.

Het idee om zo nodig verpleeghuizen als alternatieve locatie aan te wijzen voor coronapatiënten komt van het landelijke Outbreak Management Team (OMT). Dat team van deskundigen van onder meer het RIVM adviseert de GGD'en in het land nu al voorbereidingen te treffen "om de capaciteit van de zorg op korte termijn uit te kunnen breiden en optimaal te benutten".

Minister Bruins van Medische Zorg bracht maandagavond de Tweede Kamer op de hoogte van de stand van zaken. "Als er een grote uitbraak van COVID-19 zou komen in Nederland, zou de capaciteit van de zorg (fors) onder druk komen te staan", schreef hij.

De ANBO ziet liever dat mensen die het virus oplopen zoveel mogelijk in de eigen woning blijven. Dat is overigens wat nu ook in de meeste gevallen gebeurt. Voor mensen die er ernstiger aan toe zijn en opgenomen moeten worden, zou de overheid in het uiterste geval noodziekenhuizen kunnen opzetten, oppert de ouderenbond.

Door: Nationale Zorggids