Neurologen: blijf ook nu naar specialist bij hersenaandoeningen

Mensen met een hersenaandoening moeten gewoon naar de huisarts of neuroloog blijven gaan. Die oproep komt van de Hersenstichting en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Veel hersenpatiënten blijken in deze tijd zo'n bezoek uit de weg te gaan uit angst om besmet te raken met het coronavirus of omdat ze de arts niet willen belasten. Maar niet tijdig ingrijpen kan leiden tot ernstige en blijvende lichamelijke schade. Eerder al werd hartpatiënten geadviseerd toch vooral naar de dokter te blijven gaan. Dit melden ANP en de Hersenstichting.

Bij sommige specialisten is het aantal patiënten dat zich met klachten meldt met meer dan de helft afgenomen. “Dit is gevaarlijk en onnodig gedrag”, zegt Jennifer Huizer, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vooral de daling in het aantal patiënten met een herseninfarct, TIA of hersenbloeding is zorgwekkend.

Risico op blijvende schade

Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting beaamt dit: “Wanneer men na een herseninfarct, TIA of hersenbloeding niet naar de specialist gaat, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De eerste weken is de kans op herhaling het grootst en een goede behandeling is in die periode van levensbelang. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, ontstaat er ernstigere en blijvende schade.”

Ook horen we van neurologen in de ziekenhuizen dat het aantal patiënten daalt”, zegt Heimens Visser. “Deze terughoudendheid is niet nodig. Vooral in deze periode is het belangrijk om het ziekteverloop nauwlettend te volgen, de behandeling consistent door te laten lopen en contact te blijven houden met de neuroloog. Heeft u klachten, neem dan contact op met uw huisarts of uw specialist. Zij bepalen samen met u wat nodig is. Zo kunnen ernstige gevolgen op de langere termijn voorkómen worden"

Zorg mijden door angst voor corona en belasting artsen

Vorige week al riepen de cardiologen en de Hartstichting op om acute hart- en beroerteklachten wel gewoon zo snel mogelijk te melden bij huisarts, huisartsenpost of bij hevige acute klachten 112 te bellen. Het aantal patiënten dat met acute hart- of beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt, bleek met 50 procent gedaald.

Door: Nationale Zorggids