'Risico's zorgmedewerkers ouderenzorg te groot door tekort aan bescherming'

De zorg voor met het coronavirus besmette ouderen, zowel in verpleeghuizen als thuis, dreigt vast te lopen. Daarvoor waarschuwt ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. Om die situatie te vermijden is er dringend behoefte aan meer en snellere distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg. "De risico's voor onze professionals worden anders te groot", benadrukt ActiZ-woordvoerder en bestuurslid Conny Helder. Dit meldt ActiZ.

De afgelopen weken bleek de voorraad aan deze middelen zeer beperkt. ActiZ steunt de landelijke richtlijnen rond het gebruik en stelt dat er slim moet worden omgegaan met schaarse middelen. Maar dit betekent wel dat werkgevers ervan uit moeten kunnen gaan dat ze de middelen beschikbaar krijgen die nodig zijn om medewerkers veilig te laten werken. 
 

Distributie beschermingsmiddelen verloopt te traag

"We snappen dat er wereldwijd een run op beschermingsmiddelen is, maar de distributie van de beschermingsmiddelen door het ministerie van Volksgezondheid gaat te traag. Er is meer snelheid nodig", zegt Conny Helder.
 

ActiZ

De afgelopen tijd heeft ActiZ zich achter de schermen maximaal ingespannen om ook de medewerkers in de ouderenzorg te voorzien van de benodigde mondkapjes, handschoenen en schorten. "Dit heeft niet tot genoeg resultaat geleid", constateert Helder. 'We moeten ons niet blindstaren op de situatie rond de IC's in ziekenhuizen', voegt ze toe. Volgens ActiZ is het nu tijd meer oog te hebben voor de omstandigheden in verpleeghuizen en rond mensen die zorg thuis krijgen. De 400 bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties verlenen met 400 duizend medewerkers zorg aan circa twee miljoen ouderen en chronisch zieken. 
 

Voortdurend tekort beschermingsmateriaal onacceptabel

Conny Helder: "Het voortdurende tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de ouderenzorg is onacceptabel. We zullen onze medewerkers nooit dwingen tot onbeschermd werken in risicovolle situaties, maar hun risico’s nemen nu wel snel toe. Dat is onverantwoord."
 
Ook vindt ActiZ dat realistische verwachtingen nodig zijn over het aantal beschikbare middelen en testen. Helder: "Het is belangrijk dat zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen getest kunnen worden, maar de realiteit vandaag is dat er op dit moment honderd testen per GGD-regio beschikbaar zijn." ActiZ wijst er tevens op dat meer testen leidt tot meer vraag naar beschermingsmiddelen.
 

Samenwerking tussen organisaties voor ouderenzorg

Ook in deze uitzonderlijke omstandigheden passen de bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties de cao toe. Er wordt samengewerkt tussen organisaties om de zogeheten corona-routes in de wijk te bemensen. Er worden ervaringen rond cohortisolatie in verpleeghuizen gedeeld. En veranderen sommige geriatrische revalidatiecentra razendsnel in corona-centra om ziekenhuizen te ontlasten.
 
Helder: "Onder zware omstandigheden verlenen medewerkers zorg aan mensen die dit nodig hebben. We willen en mogen hen niet in de kou laten staan. De randvoorwaarden moeten op orde zijn."
 
Door: Nationale Zorggids