Sterfte bij mensen in langdurige zorg 50 procent hoger dan begin dit jaar

In week 17 (20 april tot en met 26 april) stierven 1 708 mensen die langdurige zorg kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg. Dit zijn mensen die in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling wonen, en mensen die thuis zorg kregen. Bij de rest van de bevolking daalde de sterfte niet verder door. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In de eerste tien weken van dit jaar (tot en met 8 maart) overleden gemiddeld circa 1.160 mensen per week, die een vorm van Wlz-zorg ontvingen. In week 15 was dat aantal met circa 2.400 overledenen meer dan dubbel zo hoog. Met 1.708 overledenen in week 17 is de sterfte onder deze mensen nog steeds bijna 50 procent hoger dan in de eerste tien weken. De hogere sterfte onder mensen met Wlz-zorg volgde met enige vertraging op de coronacrisis in Nederland.
 
Het aantal overledenen in de overige bevolking steeg van gemiddeld 1.972 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 2.867 in week 14. Daarna zette een daling in naar iets meer dan 2.200 sterfgevallen in week 16. In week 17 zette de daling van de sterfte in deze groep niet verder door. De sterfte is nog ruim 9 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.
 

Sterfte onder mensen die zorg ontvangen in alle leeftijdsgroepen gedaald

Vanaf week 13 is de sterfte onder mensen die Wlz-zorg ontvingen sterk toegenomen. In week 15 was de sterfte onder 65- tot 80-jarigen circa 2,3 keer zo hoog, en onder 80-plussers ruim 2 keer zo hoog als gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. In week 16 is bij alle leeftijdsgroepen een daling ingezet. In week 17 zette deze daling vertraagd door.
 
Het aantal overledenen onder mensen die geen Wlz-zorg ontvingen is sinds week 14 in alle leeftijdsgroepen aan het dalen. Inmiddels is de sterfte in week 17 bij de 80-plussers nog 4 procent hoger dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Bij de bij 0- tot 65-jarigen steeg in week 17 het aantal overledenen licht. De sterfte ligt in die groep 11 procent hoger dan het gemiddelde in de eerste tien weken.
 

Hoogste sterfte onder Wlz-zorggebruikers in regio Hart voor Brabant

 
In week 14 overleden in GGD-regio Hart voor Brabant bijna 4 keer zoveel Wlz-zorggebruikers als het gemiddelde van de eerste tien weken van 2020. GGD-regio IJsselland volgde een week later met 3,5 keer zoveel overledenen. Inmiddels is in beide regio’s de sterfte gedaald naar minder dan 2 keer het aantal overledenen in de eerste tien weken van 2020.
 
In de GGD-regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek steeg in week 17  het aantal overleden Wlz-zorggebruikers nog significant. In de noordelijke GGD-regio’s, maar ook in GGD-regio Zeeland en West-Brabant is en blijft de extra sterfte beperkt.
 

In Midden- en West-Nederland stijgt de sterfte in de overige bevolking

In verschillende GGD-regio’s van Midden- en West-Nederland, met Amsterdam en Utrecht voorop, steeg in week 17 het aantal overledenen in de overige bevolking. In GGD-regio’s Hart voor Brabant en Limburg-Noord is de sterfte in de overige bevolking teruggelopen naar normale waarden. In de noordelijke GGD-regio’s, maar niet uitsluitend daar, is en blijft de extra sterfte beperkt.
 
Door: Nationale Zorggids