Normal_lhbt_gay_pride_coming_out_pride

Gisteren op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, vroeg het Nationale Ouderenfonds extra aandacht voor sociale acceptatie voor LHBTI-ouderen. Het Ouderenfonds heeft van 2016 tot en met 2019 een uitgebreid educatieproject rond goede zorg voor LHTBI-ouderen opgezet en uitgevoerd. Dit project kwam tot stand met steun van Het Blauwe Fonds. Uit gesprekken die het Nationaal Ouderenfonds voerde met woon-zorginstellingen en ouderen blijkt dat er op het onderwerp LHBTI (en seksualiteit in het algemeen) een groot taboe rust. Gedurende vier jaar zijn er aan docenten en studenten MBO Zorg en Welzijn uit het hele land daarom trainingen gegeven waarin seksuele diversiteit en inclusieve zorg werd besproken. Dit meldt het Nationaal Ouderenfonds.

Onzichtbare ouderen

Managers in de zorg geven aan vaak niet stil te staan bij het feit dat er ook LHBTI-ouderen in hun huis wonen. Dit terwijl ongeveer 1 op de 10 Nederlanders op iemand van hetzelfde geslacht valt en Nederland ongeveer 400.000 homoseksuele ouderen telt. Het Nationaal Ouderenfonds werkte daarom van 2016 tot 2019 binnen het project Onzichtbare Ouderen aan de acceptatie van seksuele diversiteit onder ouderen en ontving hiervoor financiële steun van Het Blauwe Fonds. In dit project wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit en inclusieve zorg aan docenten en studenten MBO Zorg en Welzijn uit het hele land. 

Direct toepasbaar met het oog op de toekomst

Door deze gastlessen zijn in totaal in vier jaar meer dan 1.500 studenten bereikt. Dit zijn voornamelijk tweedejaars studenten die de opgedane kennis direct kunnen toepassen tijdens hun stage in de zorg en tijdens de rest van hun loopbaan. Daarnaast hebben meer dan 200 docenten geleerd hoe ze seksuele diversiteit in lessen kunnen bespreken.

"De meeste studenten zijn positief en vinden het een interessant onderwerp. Vaak hebben zij nooit over diversiteit en seksuele voorkeur nagedacht. Veel van hen staan er niet bij stil hoe bepalend hun houding is voor de ouderen die zij verzorgen", vertelt Zoë Bakker, docent MBO Medivus. Het is vooral de praktische kant van het lesmateriaal die aanspreekt, waarbij praktijkvoorbeelden en persoonlijke verhalen van LHBTI-ouderen centraal staan. "Door veel vragen te stellen kunnen zij zich beter verplaatsen in de doelgroep en hun geschiedenis."

Het Ouderenfonds is van plan om ook in 2020 voort te bouwen op het project Onzichtbare Ouderen en zich te blijven inzetten voor de LHBTI-ouderen.

Zichtbaarheid LHBTI-ouderen

Voorzitter van Het Blauwe Fonds Dennis Boutkan is trots op de bereikte resultaten. "We moeten hard blijven werken aan zichtbaarheid van LHBTI ouderen en het bespreekbaar maken bij studenten die voor onze ouderen zorgen. Als je dat taboe niet doorbreekt worden er een hoop roze ouderen niet gelukkig. Dat hebben zij niet verdiend."

Peter (niet zijn echte naam), 62 jaar oud en woonachtig in Utrecht, maakt zich zorgen om zijn toekomst. "Ik heb vaak het gevoel dat ik de enige [LHBTI-oudere] ben en ik ben bang dat dat in een woon-zorginstelling ook het geval is. Dat je maar heel weinig mensen tegenkomt waarbij je herkenning ervaart. Dat zou ik heel erg vinden. En ik hoef dan niet per se naar zo’n roze huis, maar ik zou het wel leuk vinden als ze voor de grap een keer een tompouce uitdelen op roze zaterdag."

Door: Nationale Zorggids