Meer eenzaamheid onder ouderen in zomerperiode door coronacrisis

Ook in de zomer zal de coronacrisis de eenzaamheid van ouderen verergeren. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat maar liefst een derde van de senioren verwacht dat ze meer negatieve gevoelens krijgen, zoals eenzaamheid en somberheid, dan in voorgaande zomers. Dit meldt KBO-PCOB.

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Het lijkt erop dat de coronacrisis extra eenzaamheidsslachtoffers onder senioren gaat maken. Want dit percentage is aanzienlijk hoger dan de twintig procent die aangeeft altijd last van zomereenzaamheid te hebben. Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.”

Minder contact door coronacrisis

Om ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zijn heel wat sociale contacten op een lager pitje gezet. Een derde geeft aan minder contact te hebben met familie, vrienden en kennissen. Negen procent heeft zelfs nog nauwelijks contact. Het meest gemist (50 procent) wordt contact met familie en kennissen. Gevolgd door het bezoeken van kerkdiensten (12 procent) en het maken van culturele uitstapjes (10 procent). 
 
Senioren hebben ook ideeën over wat zou helpen om de gevoelens van eenzaamheid en somberheid tegen te gaan. Zo vindt 72 procent van de ouderen zo veel mogelijk zelf boodschappen blijven doen en een ommetje maken het meest helpen; meer gebruik maken van digitale mogelijkheden (40 procent); erover praten met anderen, bijvoorbeeld via de telefoon (33 procent).
 

Eenzaamheid in de zomer

Al langere tijd agendeert KBO-PCOB zomereenzaamheid. Vanderkaa: “Al jaren vragen we aandacht voor eenzaamheid, en leggen de focus op verbinding en ontmoeting. Om die eenzaamheid te keren, is het heel belangrijk dat ouderen zelf actief kunnen zijn. Daarmee versterk je je sociale netwerk. Corona maakt dit een stuk lastiger, maar het is belangrijk dat dit weer mogelijk wordt.”
 
Aan dit onderzoek hebben in totaal 1.300 senioren meegedaan. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van het representatieve online panel van KBO-PCOB. Het onderzoek is uitgevoerd in week 21 van dit jaar. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 74 jaar.
 
Door: Nationale Zorggids