Verscherpt toezicht voor Team voor Zorg bv (TVZ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Team voor Zorg bv (TVZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. TVZ is een kleine zorgorganisatie die onder meer thuiszorg en begeleiding levert. TVZ is actief in Venlo, Rotterdam, Amersfoort en Hoogland. De maatregel is ingegaan op 2 juni 2020 en duurt zes maanden. Dit meldt de inspectie.

Uit inspectieonderzoek in februari 2020 blijkt dat TVZ tekortschiet op alle thema’s van het toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’. Daarin zijn de normen en regels opgenomen waaraan de inspectie de kwaliteit van de zorg afmeet. Dit gaat om de thema’s: cliënt centraal, integrale zorg, veilige zorg thuis, professionele autonomie van de wijkverpleegkundige en sturen op kwaliteit.

Onveilige medicatieketen

De inspectie stelt vast dat de deskundigheid van de zorgverleners niet altijd goed is afgestemd op de complexe zorg die cliënten nodig hebben. Ook werken de zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. De bestuurder heeft niet van iedere zorgverlener in beeld waarvoor zij bevoegd en bekwaam zijn. TVZ heeft de kwaliteit van de dagelijkste zorgverlening niet in beeld en zet onvoldoende stappen om te voldoen aan de eisen voor kwalitatief goede zorg.

In 2016 en 2019 bracht de inspectie ook al bezoeken aan deze zorgaanbieder. Uit het recente inspectieonderzoek blijkt dat TVZ ten opzichte van die inspectiebezoeken onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. De inspectie vindt het belangrijk dat TVZ de tekortkomingen wegneemt. Om die reden plaatst de inspectie TVZ onder verscherpt toezicht.

Binnen zes maanden voldoen aan de normen

Bij een verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. TVZ moet binnen zes maanden voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. Gedurende de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie TVZ zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken.

Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen.

Door: Nationale Zorggids