Thuiswonende ouderen bniet altijd naar zorgverlener

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieders, FACT teams, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties gebeld om een beeld te krijgen van kwetsbare thuiswonende ouderen. Hieruit blijkt dat er de nodige inspanningen worden verricht om patiënten weer naar het spreekuur van de huisarts en bijvoorbeeld de fysiotherapeut te krijgen, maar niet altijd succesvol. Dit meldt de IGJ.

Huisartsen zijn soms wat voorzichtig naar patiënten. Soms overheerst bij cliënten nog het beeld van ‘kom niet naar de praktijk’. Professionals maken zich ook zorgen dat ouderen steeds meer voor zichzelf willen zorgen. Ouderen zelf zijn huiverig om te komen met hun klachten, onder andere omdat ze bang zijn om besmet te raken. Het blijft van belang dat mensen met klachten hulp krijgen. Beroepsverenigingen spannen zich hier ook voor in.

Door: Nationale Zorggids