Voorsorteren op de toekomst in de geriatrische revalidatiezorg

Flevoburen, het centrum voor geriatrische revalidatiezorg van Zorggroep Almere, start een pilot met eGRZ-net. Met dit sensor-apparaat kunnen ouderen thuis veilig verder revalideren onder begeleiding van hun behandelaren. De opnametijd voor revalidatie kan hierdoor een week worden verkort. Dit meldt Zorggroep Almere.

“In Almere krijgen we, net als in de rest van Nederland, in de nabije toekomst meer kwetsbare ouderen. Daar moet Flevobure  Centrum voor geriatrische revalidatie van Zorggroep Almere, op voorsorteren", zegt Ellen Vreeburg, manager geriatrische revalidatiezorg  “We zullen dan meer mensen moeten bedienen met dezelfde opnamecapaciteit. Dat kunnen we alleen doen door de opnametijd te verkorten en de patiënten verder in hun vertrouwde omgeving thuis te laten revalideren als dat veilig kan. Naast een uitdaging is dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Een klein apparaat zorgt voor een grote verandering

Door eGRZ-net kunnen de revalidanten met behulp van beeldbellen en beweeg- en omgevingssensoren thuis veilig verder revalideren onder begeleiding van hun behandelaren. Flevoburen start een pilot met tien revalidanten. Vanaf 2021 wil Flevoburen veel meer revalidanten gebruik laten maken van eGRZ.
 

Hoe werkt het?

Ellen: “De revalidanten krijgen een zogenaamde hippersensor (een beweegsensor) mee die ze aan hun heupriem hangen. Dit kleine kastje registreert al hun dagelijkse bewegingen. Daarbij hoort een omgevingssensor, die op een centrale plek in huis in het stopcontact moet worden gestoken."
 
"Telkens als de revalidant langs de omgevingssensor loopt, registreert deze alle data uit de beweegsensor. Deze data worden opgeslagen in een webbased-applicatie, die de data toont in een grafiek. Vervolgens kan de behandelaar deze informatie bekijken vanaf de werkplek en gaat hierover, via het wekelijkse beeldbellen, in gesprek met de revalidant. Naast het beeldbellen hebben de revalidanten ook nog een wekelijkse fysieke behandeling, thuis of op de polikliniek. Afhankelijk van de doelen en mobiliteit van de revalidant."
 

Doel van eGRZ-net

“De komende drie jaar willen we de gemiddelde opnametijd in Flevoburen met een week verkorten, van vijf naar vier weken. Daarmee komen we ver onder het landelijk gemiddelde (dat op zes weken ligt). Op jaarbasis krijgen we daardoor 20 procent meer capaciteit. Patiënten die aan hun heup of knie zijn geopereerd kunnen na hun ontslag uit het ziekenhuis mogelijk zelfs meteen thuis, in hun vertrouwde omgeving, aan hun revalidatietraject beginnen. Zo creëren we ruimte voor de mensen die de opname echt nodig hebben.”
 
Door: Nationale Zorggids