NZa verlengt compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg. In die gevallen kunnen ze met het zorgkantoor een compensatie afspreken hiervoor. Dit meldt de NZa.
Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun energie richten op het leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Zo kan iedereen de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, nu én later.
 

Verlenging steunmaatregelen langdurge zorg

De verlenging van de steunmaatregelen verschilt in opdracht van het ministerie per sector. De compensatie wordt voor de intramurale gehandicaptenzorg inclusief extramurale dagbesteding, en de intramurale ggz verlengd tot 1 augustus 2020. De intramurale ouderenzorg kan tot 1 september 2020 compensatie krijgen. Voor de overige onderdelen van de langdurige zorg eindigt de compensatie 1 juli 2020. In de brief over 'perspectief compensatie omzetderving Wet Langdurige Zorg' licht de minister dit nader toe. Voor de overige onderdelen van de langdurige zorg eindigt de compensatie 1 juli 2020.
 

Vernieuwde beleidsregel voor compensatie

In de vernieuwde beleidsregel staat beschreven in welke situaties zorgaanbieders compensatie kunnen krijgen en hoe de hoogte van de compensatie moet worden berekend. Ook staat beschreven hoe zorgkantoren en zorgaanbieders hun aanvraag kunnen indienen, waarbij het ondersteunen van zorgorganisaties en professionals en het verminderen van administratieve lasten belangrijke uitganspunten zijn.
 

Maatwerkregeling

Ook na de periode van generieke omzetderving kunnen zorgaanbieders worden geconfronteerd met de gevolgen van een uitbraak. Voor deze uitzonderlijke situaties zal een regeling worden vormgegeven waarmee zorgkantoren de mogelijkheid krijgen om tot 1 januari 2021 maatwerkafspraken te maken. De mogelijkheid van een vergoeding voor de extra kosten blijft daarnaast ook van kracht tot 1 januari 2021. Deze nieuwe maatwerkregeling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
 
Door: Nationale Zorggids