Normal_igj

Zuster Norma Het Witte Huis en Zuster Norma Johan de Witt, twee organisaties voor kleinschalige ouderenzorg in Dordrecht, voldoen aan de last onder dwangsom die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had opgelegd. Zuster Norma heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen. Beide locaties mogen ook weer nieuwe clienten aannemen. Dit meldt IGJ. 

Beide locaties kregen een last onder dwangsom omdat ze niet op tijd en volledig voldeden aan een eerder opgelegde aanwijzing die de zorgaanbieder verplichtte om de zorg te verbeteren. Zuster Norma moest diverse verbeteringen doorvoeren die betrekking hadden op de inzet en deskundigheid van zorgverleners, het methodisch werken, verslaglegging en het sturen op kwaliteit en veiligheid.

Goede zorg

Inmiddels zijn op beide locaties de gevraagde maatregelen genomen en voldoen ze aan de normen voor goede en veilige zorg. Omdat Zuster Norma voldoet aan de normen binnen de daarvoor gestelde termijn, is de last onder dwangsom beëindigd. Dat betekent dat er geen geldbedrag neergelegd hoeft te worden en dat er weer nieuwe cliënten aangenomen mogen worden.

Door: Nationale Zorggids