Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Ouderen zijn ook afgelopen jaar weer meer gevallen. Uit het jaarlijkse onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat in 2019 bijna vijfduizend ouderen kwamen te overlijden na een val. Ruim 100.000 ouderen lagen na een val op de spoedeisende hulp (SEH), waarvan 79.900 ernstig letsel opliepen. Dit meldt Skipr. 

VeiligheidNL acht de kans groot dat er in 2020 nog meer valincidenten plaatsvinden door het coronavirus. Ouderen blijven meer thuis en zien minder mensen. “We zien dat ouderen over het algemeen vaker thuisblijven in deze coronaperiode. Ook gaan veel sport- en beweegactiviteiten en valpreventietrainingen als gevolg van corona niet of in beperkte vorm door. Dit bij elkaar verhoogt de kans dat ouderen vallen nog meer”, zegt Wietske Hoekstra van VeiligheidNL.

Vroegsignalering 

Daarom roept het kenniscentrum voor letselpreventie tijdens de Landelijke Valpreventieweek professionals op om meer in te zetten op vroegsignalering. Apotheken, verenigingen, mantelzorgers en familieleden kunnen ook een belangrijke rol spelen in de valpreventie.

Door: Nationale Zorggids