Normal_vaccin_prik

In hoeverre BCG (het vaccin tegen tuberculose) een rol zou kunnen spelen in de strijd tegen corona is nog onduidelijk. Op dit moment lopen diverse onderzoeken die naar verwachting belangrijke nieuwe inzichten zullen opleveren. De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid de uitkomsten hiervan af te wachten en de situatie daarna opnieuw te beoordelen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Van BCG is bekend dat het ook effect heeft op andere infecties dan tuberculose, zoals luchtweginfecties (zogenoemde non-specifieke effecten). Dat roept de vraag op of vaccinatie met BCG een beschermend effect zou kunnen hebben bij een infectie met SARS-CoV-2, het voor Covid-19 verantwoordelijke virus. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid aan de Gezondheidsraad gevraagd de stand van wetenschap hierover op te maken.

Geen uitsluitsel over werkzaamheid

De beperkte studies die er zijn suggereren dat BCG-vaccinatie een beschermend effect op luchtweginfecties bij ouderen kan hebben. De beschikbare gegevens geven echter geen uitsluitsel over de werkzaamheid en effectiviteit van BCG-vaccinatie bij corona. De veiligheid van de toepassing bij ervan vraagt in het bijzonder aandacht, vindt de raad, omdat bij COVID-19 de overreactie van het immuunsysteem kan leiden tot ernstige ziektebeelden.

 

Momenteel lopen diverse onderzoeken naar de werkzaamheid van BCG-vaccinatie bij COVID19, ook in het buitenland. De raad adviseert de minister de uitkomsten hiervan af te wachten. Wanneer die bekend zijn, zal de Gezondheidsraad opnieuw advies uitbrengen. 

Door: Nationale Zorggids