Normal_verkiezingen_stemmen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft maandag een tijdelijke wet ingediend bij de Tweede Kamer die tot doel heeft dat kiezers bij de komende verkiezingen veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet regelt onder meer dat er stembureaus in zorginstellingen komen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen. Ook stelt die wet dat de stemlokalen moeten worden aangepast op de anderhalvemeterregel en dat er diverse hygiënemaatregelen gaan gelden in de lokalen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het is aan gemeenten om stemlokalen in te richten op locaties die alleen toegankelijk zijn voor degenen die daar wonen of verblijven, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. Verder is het belangrijk dat er voldoende stemlokalen beschikbaar zijn. Door de coronamaatregelen zijn er veel stemlokalen nodig om kiezers hun stem uit te kunnen laten brengen.

Extra taken voor stembureaus

Het stembureau krijgt er taken bij. Zo ontvangt een stembureaulid bij de ingang de kiezers en wijst hen op de gezondheidsregels om hun handen te desinfecteren, de aangegeven looproute te volgen en 1,5 meter afstand te houden. Daarom gaan alle stembureaus van minimaal drie naar vier leden.

Stemmen per volmacht

Kiezers krijgen thuis de vragen van de gezondheidscheck, gebaseerd op het RIVM. Als de kiezer een of meer vragen met JA beantwoordt, kan hij niet naar het stemlokaal. Deze kiezers kunnen een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Kiezers kunnen eenmalig drie machtigingen aannemen. Het wordt mogelijk gemaakt dat gemeenten een schriftelijke volmacht langs de elektronische weg versturen.

Door: Nationale Zorggids