Normal_rss_entry-255896

Een kwart (26 procent) van de 75-plussers kan het ziekenhuis niet zelfstandig bereiken. De huisarts is voor 14 procent van deze leeftijdsgroep niet zelfstandig bereikbaar en 13 procent kan niet zelf naar de apotheek. Gemiddeld wonen Nederlanders op een kilometer afstand van hun huisarts en op vijf kilometer van een ziekenhuis.

Dat blijkt uit cijfers over 2019, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceert. Het CBS wijst erop dat de cijfers dateren uit de periode van voor de coronacrisis. Inmiddels is volgens het CBS gebleken dat de crisis zorgt voor veranderingen in de verkeersmobiliteit. Er is bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer gereisd.

Hoe ouder mensen worden, hoe moeilijker het wordt om gezondheidsvoorzieningen te bereiken. In de groep van 55 tot 65 jaar zei 4 procent dat ze daar niet zelfstandig konden komen. Onder 65- tot 75-jarigen was dat 7 procent. Ruim driekwart (78 procent) van alle oudere mensen die er moeite mee hebben, krijgt hulp van bekenden om op de plaats van bestemming te komen. 27 procent gebruikt weleens speciaal vervoer voor ouderen of zieken en 14 procent neemt weleens een taxi.


Door: ANP