Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De levensverwachting is vrijwel hetzelfde als de prognose van 2019 (20,86 jaar), zo meldt CBS. 

De prognose van het CBS wordt gebruik voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd. Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2026, stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor dat jaar vast. Volgens de wet gaat de leeftijd in 2024 naar 67 jaar. Voor de jaren daarna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de prognose van de levensverwachting.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen neemt sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2019 was dat 20,1 jaar. In 2026 zal dat volgens de huidige prognose 0,7 jaar langer zijn. De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of juist stagneert.

Invloed corona

Vooral in de eerste negen weken van de coronapandemie, lag de sterfte in Nederland hoger dan gemiddeld. Momenteel loopt het aantal overledenen ook weer op. Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 enkele maanden tot een jaar lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest. Toch zal de coronapandemie de al jaren stijgende lijn in de levensverwachting naar verwachting niet nadelig beïnvloeden.

Door: Nationale Zorggids