Normal_palliatief

Palliatieve en terminale zorg worden beide verleend aan het einde van iemands leven. Hoewel er in de zorg vaak hetzelfde mee wordt bedoeld, is er wel degelijk een verschil tussen palliatieve en terminale zorg. 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg en hulp aan mensen in de laatste fase van het leven – die nog jaren kan duren. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat mensen een zo goed mogelijke tijd hebben en de kwaliteit van leven behouden. Als iemand is uitbehandeld, zijn er nog vele zorgmogelijkheden beschikbaar om de kwaliteit van leven in de laatste fase te ondersteunen. Dat kan medische zorg zijn, maar ook psychosociale zorg en praktische ondersteuning.

In de ouderenzorg wordt vaak gedacht dat er terminale zorg wordt verleend, maar vaker nog is dat palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan nog jaren duren en draait om de kwaliteit van leven van een persoon. Onder palliatieve zorg wordt ook symptoommanagement verstaan en worden afspraken gemaakt. Bovendien is palliatieve zorg er ook voor naasten.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg wordt verleend aan mensen die nog drie maanden te leven hebben, of minder. Vervelende symptomen als pijn, jeuk of benauwdheid worden behandeld en er is steun voor psychische klachten en aandacht voor zingeving en spiritualiteit. De zorg is echt gericht op een goede kwaliteit van sterven.

Door: Nationale Zorggids
Bronnen: Rijksoverheid, Zorg voor Beter