Normal_ouderen_ouderenzorg

Veel mensen vinden het fijn om zo lang mogelijk, op een prettige manier en zelfstandig thuis te kunnen wonen. Daarom vindt Zilveren Kruis het ook van belang dat verzekerden de keus hebben om zorg te krijgen waar zij het liefst zorg ontvangen. Met een meerjarencontract met Icare wordt daar de komende jaren verder invulling aan gegeven; Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dit meldt Zilveren Kruis. 

De meerjarenafspraak heeft een looptijd van drie jaar waarbij de uitkomsten van geleverde zorg voorop staan. Ook is er aandacht voor preventie en de organisatie van zorg met regionale zorgaanbieders; met als gezamenlijke ambitie om de beweging van de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen.

Gezamenlijke visie

Zilveren Kruis en Icare hebben een gezamenlijke visie om de zorg, nu en in de toekomst, toegankelijk te houden. Op basis van de uitkomsten van geleverde zorg krijgt Icare de ruimte om digitale zorg en de benodigde hulpmiddelen continue te inventariseren, implementeren en evalueren om de wijkverpleging te verbeteren.

Dennis van Achthoven, directeur Bedrijfsvoering Icare: ‘Bij Icare werken we vanuit de visie ‘Thuis, tenzij…’. Dit betekent bijvoorbeeld dat ouderen met onze ondersteuning zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Maar ook dat we steeds zoeken naar nieuwe mogelijkheden om meer specialistische zorg thuis te kunnen geven.

Van wachtkamer naar woonkamer

Een voorbeeld van specialistische zorg thuis is het project in Harderwijk waar verpleegkundigen van Icare oncologische patiënten thuis immunotherapie geven. Dennis van Achthoven van Icare: “Dit project doen we samen met het St. Jansdal ziekenhuis. We zijn blij dat we van Zilveren Kruis het vertrouwen krijgen om vanuit onze visie ‘Thuis, tenzij…’ verder te bouwen aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Door: Nationale Zorggids