Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging moeten intensief samenwerken om goede zorg te bieden aan kwetsbare thuiswonende ouderen in hun werkgebied. En zij moeten deze ouderen zelf en hun mantelzorgers zo veel mogelijk betrekken bij het overleg over hun zorg. Betere samenwerking in de zorg kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging niet alleen realiseren. Zij hebben hiervoor duidelijke regionale afspraken, tijd, voldoende ondersteuning en goede afspraken met de zorgverzekeraars nodig. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

De inspectie deed onderzoek naar de zorg aan kwetsbare thuiswonende ouderen in vier gemeenten of wijken: Best, Oud-Beijerland, Den Haag (Bouwlust en Vrederust) en Utrecht (Overvecht). Ook inventariseerde de IGJ de situatie in Emmen en Amersfoort.

Grote verschillen

Er zaten grote verschillen tussen Best, Oud-Beijerland en de wijken in Den Haag en Utrecht. Overal zijn er grote betrokkenheid en veel inspanningen in de zorg voor kwetsbare ouderen. Maar niet overal weten de huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleging elkaar te vinden. Dan krijgen kwetsbare ouderen niet de zorg die zij nodig hebben, of niet op tijd. Ook zien huisartsen en wijkverpleegkundigen problemen van ouderen soms niet aankomen. Ze reageren pas als die problemen er zijn. En dan individueel, niet samen.

Als huisartsen en de wijkverpleging niet goed samenwerken, voelen mantelzorgers de noodzaak de zorg zelf te coördineren en raken hierdoor extra zwaar belast of soms zelfs overbelast.

Samenwerking en onderling contact belangrijk

Daarom doet de inspectie enkele aanbevelingen om de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen. Binnen de werkgebieden van huisartsen, hun praktijkondersteuners en de wijkverpleging is goede samenwerking en onderling contact belangrijk om goede zorg te kunnen bieden. Om de ouderen zelf daarbij te betrekken, zijn gezamenlijk huisbezoeken een mogelijkheid. Regionaal kunnen alle huisartsen en thuiszorgorganisaties een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen afspreken. Over de financiering daarvan kunnen zij gezamenlijk afspraken maken met de zorgverzekeraars.

Op landelijk niveau adviseert de inspectie dat de Nederlandse Zorgautoriteit nagaat of er belemmeringen voor samenwerking zitten in de bekostiging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging.

Door: Nationale Zorggids