Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 23 en 29 november overleden ongeveer 3.450 mensen. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan een week eerder, toen 3.293 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 48 is echter nog ruim 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste tien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 48) overleden 4.300 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf was de oversterfte naar schatting bijna 9.000. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en tijdens de hittegolf, was de sterfte in week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen coronapandemie was geweest.

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, is toegenomen. Vorige week overleden iets meer dan 1.300 Wlz-gebruikers, waarmee de sterfte iets meer is toegenomen dan verwacht voor deze periode van het jaar. In de overige bevolking overleden ruim 2.1000 mensen, waarmee de sterfte relatief meer lijkt toe te zijn genomen dan onder de gebruikers van de Wlz.

Opnieuw meer mannen overleden

De sterfte nam in week 48 toe onder mannen én vrouwen ten opzichte van een week eerder, maar opnieuw overleden er meer mannen dan vrouwen. Ook in eerdere weken van de tweede coronagolf stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn. Tijdens de eerste golf stierven ook meer mannen dan vrouwen. De oversterfte was toen 38 procent en bij vrouwen 29 procent.

Door: Nationale Zorggids