Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De verpleging, verzorgings- en thuiszorgorganisaties (VVT) in de regio Gooi & Vechtstreek en Almere slaan de handen ineen om de zorg voor ouderen en kwetsbare mensen nu, straks en later te kunnen blijven waarmaken. Elf zorgorganisaties uit de regio presenteren een gezamenlijke visie, ambitie en aanpak van urgente zorgvraagstukken. Met de voorgenomen intensieve regionale samenwerking wordt afscheid genomen van marktwerking in de zorg. Vorige week nam het Zilveren Kruis Zorgkantoor de regionale zorgvisie in ontvangst. Dit meldt Vivium Zorggroep.

Het zorglandschap in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd heeft de regio te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. Maar er is meer. De zorgorganisaties zijn steeds beter in staat om zorg bij mensen thuis leveren, ook als de vraag complex is. Daarnaast bieden innovatieve toepassingen en nieuwe manieren van werken kansen voor de toekomst.

De VVT-organisaties staan in de regio voor stevige uitdagingen en regionale samenwerking is nodig om de vraagstukken van nu en straks het hoofd te kunnen bieden. Er zijn plannen voor de realisatie van een huis voor zorginnovatie en een eigen zorgacademie voor het gericht opleiden van zorgprofessionals met loopbaanperspectief.

Bezieling en commitment

De visie is het resultaat van een gezamenlijk proces en de inhoud ervan is tot stand gekomen vanuit een brede betrokkenheid van belanghebbenden. Dit laat zien dat de zorgorganisaties niet alleen doordrongen zijn van de noodzaak tot samenwerking, maar ook echt de wil hebben en bevlogen zijn om er samen voor te gaan. Een visie die geen zakelijk verhaal vertelt, maar waar betrokkenheid en waarden in doorklinken. Van mensen met een hart voor de zorg, oog voor welzijn en aandacht voor cliënten, aldus Vivium Zorggroep.

Door: Nationale Zorggids