Normal_kaars_overlijden_dood

In week 49, 30 november tot en met 6 december, overleden naar schatting 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3.373 mensen overleden. In de winter neemt de sterfte altijd toe, maar vorige week was deze nog vierhonderd hoger dan verwacht voor deze periode. Dit meldt CBS.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden 4.700 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf was de oversterfte naar schatting bijna 9.000. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen pandemie was geweest.

Sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, is afgenomen. Er overleden ruim 1.200 Wlz-zorggebruikers in week 49. In de overige bevolking waren dat ruim 2.200, een toename van een week ervoor.

In de eerste elf weken van de tweede golf overleden bijna 2.200 meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf waren dit er naar schatting 5.200.

Door: Nationale Zorggids