Normal_ouderen_senioren_oudere_man

In opdracht van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft Movisie een handreiking over ouderenmishandeling ontwikkeld: Ouderenmishandeling, veilig en beschermd ouder worden. Het biedt gemeenten concrete handvatten om ouderenmishandeling terug te dringen. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Ouderenmishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. Tegelijkertijd wordt van ze verwacht dat ouderen langer zelfstandig wonen.

Als dat steeds moeilijker wordt, dan zijn ze afhankelijk van de goede zorg van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op ouderenmishandeling neemt daardoor toe.

Ontspoorde mantelzorg

Gemeenten hebben een belangrijke taak in de aanpak van huiselijk geweld en daarmee ook in het tegengaan van ouderenmishandeling. Naast algemeen beleid met betrekking tot ouderenmishandeling, vragen ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik van ouderen om specifieke aandacht. Deze handreiking bevat, naast verdiepende informatie, ook een stappenplan uit Zuidoost-Brabant hoe te komen van beleid tot uitvoering en een toolkit waarin alle praktische tips rondom ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik op een rijtje staan.

Door: Nationale Zorggids