Normal_normal_ouderen_ouderenzorg-2

Veel mensen wonen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang. Tegelijkertijd moet de zorg bemensbaar en betaalbaar blijven. Zorgorganisatie Carinova en Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, hebben een gezamenlijke agenda opgesteld hoe dit in de komende jaren te realiseren. Dit meldt Zilveren Kruis. 

Carinova biedt als zorgorganisatie een behandelcentrum, thuiszorg, thuisbegeleiding, woonzorg, huishoudelijke hulp, mantelzorgondersteuning en diensten aan huis. Speerpunten uit de meerjarenafspraak zijn het bieden van medisch specialistische zorg thuis, telemonitoring bij chronische patiënten en online contact met zorgverleners. Hierbij wordt ingezet op preventie en de juiste zorg op de juiste plek vanuit regionale samenwerking tussen zorgverleners. De afspraken zijn vastgelegd in een meerjarencontract met een looptijd tot 2023.

Digitale zorg

Vanuit een brede organisatie organiseert Carinova de zorg steeds meer om cliënten heen. Dit houdt in dat de wijkverpleging nauw samenwerkt met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners. Onderling delen zij kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovaties terwijl cliënten verzekerd zijn van de beste zorg.

Dankzij de inzet van domotica, sensoren en elektronische medicatie-uitgifte op afstand krijgen cliënten meer eigen regie op hun gezondheid. Naast nieuwe afspraken over financiering zijn er ook regio specifieke afspraken gemaakt. Chronische patiënten met COPD of hartfalen krijgen, waar mogelijk en wenselijk, toegang tot telemonitoring.

Zorg op afstand is zorg dichtbij

Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling. Martin Plant, directeur Carinova: ‘Voor ons staat voorop dat zorg op afstand gelijk staat aan zorg dichtbij. Waarbij cliënten dezelfde aandacht en zorg krijgen en zich prettig voelen. We zijn blij met het vertrouwen van Zilveren Kruis; vanuit onze regionale samenwerking zetten wij de menselijke maat voorop. Met een betere kwaliteit van leven tot gevolg.’

Zorg in de Wijk

Als deelnemer van Zorg in de Wijk weet Carinova wat er speelt in de woonomgeving van de cliënten. Mensen worden steeds ouder en dit betekent ook dat de zorgvraag complexer wordt. Daarom wordt gericht gewerkt aan preventie, zelfredzaamheid en het voorkomen van onnodige zorg, waarbij de samenwerking tussen wijkverpleging, huisarts, sociaal domein en ziekenhuizen centraal staat.

Door: Nationale Zorggids