Normal_kaars_overlijden_dood

In week 52, van 21 tot en met 27 december, overleden 3.800 mensen. De sterfte bij mensen met langdurige zorg is verder toegenomen: er overleden bijna 40 procent meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Bij de overige bevolking is het aantal overledenen vrijwel normaal voor de tijd van het jaar. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de coronapandemie overleden tot en met week 52 bijna 48.000 mensen, 6.700 meer dan je in deze periode zou verwachten. In week 52 overleden ongeveer 1.700 gebruikers van langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Dit zijn vijfhonderd meer overledenen, en relatief gezien bijna 40 procent meer dan verwacht in deze periode.

In de overige bevolking overleden bijna 2.100 mensen, een daling van tweehonderd ten opzichte van de week ervoor. De sterfte in deze groep was nagenoeg zoals verwacht voor de tijd van het jaar. 

Tijdens de tweede coronagolf vanaf week 39 tot en met week 52 overleden tot nu toe 18.700 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 3.400 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van ruim 20 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe 29.200 mensen, een dikke 10 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (3.300 meer).

Sterfte bij mensen onder de 65 jaar neemt af

De sterfte onder mensen jonger dan 65 jaar is in week 52 afgenomen. Die week overleden 425 mensen die nog geen 65 waren en dat is nagenoeg gelijk aan de verwachte sterfte. Onder 80-plussers overleden net als in week 51 bijna 2.300 mensen, vierhonderd meer dan verwacht. Er overleden ruim 1.100 mensen van 65 tot 80 haar (ongeveer 180 meer dan verwacht).

In de tweede golf overleden tot nu toe 27.100 80-plussers, 18 procent meer dan je in deze periode zou verwachten. Onder de 65- tot 80-jarigen stierven ook 18 procent meer mensen dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 5 procent meer mensen.

Door: Nationale Zorggids