Normal_pexels-matthias-zomer-339620

Vandaag presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het advies ‘Integrale vergelijking verpleeghuiszorg’. Hierin worden ervaringen beschreven van het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van een nieuw model voor bekostiging van verpleeghuizen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze integrale vergelijking verschillen tussen zorgaanbieders laat zien en hen zo kan helpen van elkaar te leren en zich te verbeteren. Het model is nog niet robuust genoeg om het toe te passen in de tariefregulering. Daarom is het voorstel de integrale vergelijking verder door te ontwikkelen. Dit meldt NZa. 

De waarde van de integrale vergelijking ligt in het bereiken van drie hoofddoelstellingen. Ten eerste moeten alle zorgaanbieders met het tarief in staat zijn zorg te leveren die voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, ongeacht de omstandigheden van een aanbieder. Ten tweede moet de bekostiging de sector stimuleren om doelmatig te werken. En ten derde wil de NZa inzicht bieden in verschillen tussen zorgaanbieders, zodat zij van elkaar kunnen leren en zichzelf verbeteren.

Nulmeting

Welke kosten maken verpleeghuizen in vergelijkbare situaties? En welke zorgaanbieder levert zorg op een efficiënte manier? Eind 2019 hebben verpleeghuizen data aangeleverd. Op basis van deze gegevens zijn zorgaanbieders met elkaar vergeleken. Het model laat verschillen tussen zorgaanbieders zien en kan zo bijdragen aan de doelstellingen. Er liggen echter nog verschillende vraagstukken en daarom is een verdere doorontwikkeling nodig voordat de methode toegepast kan worden in de tariefregulering.

Verder ontwikkelen

De doorontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt onder andere keken naar hoe de uitkomsten van de vergelijking gebruikt kunnen worden. Onderzocht wordt hoe de kwaliteit van de data verbeterd kan worden en op welke manier de administratieve lasten voor aanbieders verlaagd kunnen worden. Op basis van de gegevens van de nulmeting worden aanvullende analyses gedaan. Daarnaast wordt de financiële impact in kaart gebracht.

Brede visie ouderenzorg

De integrale vergelijking moet aansluiten bij bredere ontwikkelingen in de ouderenzorg. De uitdagingen voor de ouderenzorg zijn groot, zoals een toenemende zorgvraag en personeelskrapte. Het is belangrijk dat de ouderenzorg daarom integraal benaderd wordt. Dat betekent dat de NZa samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en -kantoren de komende tijd onder andere willen werken aan meer preventie: welke (sociale) interventies hebben resultaat en moeten breder toegepast worden en is daarvoor een bredere betaaltitel wenselijk? Het is belangrijk dat de integrale vergelijking en andere trajecten op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Door: Nationale Zorggids