Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 11 en 17 januari (week 2) overleden naar schatting 3.850 mensen. Dat zijn vijfhonderd meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden nog 4.099 mensen. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede coronagolf overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60.000 mensen, bijna negenduizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

Afname bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is naar schatting afgenomen in week 2 van 2021, maar blijft relatief hoog. Ook de sterfte onder de overige bevolking nam af. Er overleden ongeveer 1.600 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden iets meer dan 2.300 mensen.

In de tweede golf (week 39 van 2021 tot en met week 2 van 2021) overleden tot nu toe bijna 24.000 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4.600 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe ruim 36.000 mensen, 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten.

Afname bij ouderen

In week 2 nam de sterfte onder ouderen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden 1.100 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 2.300 mensen van 80 jaar of ouder. De sterfte onder 65 jaar bleef ongeveer gelijk. In deze leeftijdsgroep was geen sprake van oversterfte.

In de tweede coronagolf overleden tot nu toe ruim 34.000 80-plussers, 20 procent meer dan je in deze periode zou verwachten. Onder de 65- tot 80-jarigen stierven 19 procent meer mensen dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 5 procent meer mensen.

Door: Nationale Zorggids