Normal_vaccineren_inenten_prik

Deze week ontvangen thuiswonende 90-plussers, die mobiel genoeg zijn om zelf naar een GGD-priklocatie te gaan, een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Zij moeten hiervoor zelf een afspraak maken via het landelijke GGD-callcenter. Vanaf het tweede deel van de week kunnen de eerste vaccins worden toegediend aan deze doelgroep, meldt RIVM.

Sinds vrijdagmiddag worden 15.000 huisartsen en direct betrokken medewerkers die een cruciale rol hebben in de directe Covid-spoedzorg gevaccineerd. Dit gebeurt in ziekenhuizen. De eerste vaccinatie is vrijdagmiddag toegediend in het Medisch Spectrum Twente.

Vanaf maandag 25 januari starten huisartsen met het vaccineren van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen via mobiele teams van de huisartsenposten. Het gaat hier om ongeveer 77.000 bewoners die geen instellingsarts hebben. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend op hun eigen woonplek.

Huisartsen mogen zichzelf vaccineren

Zoals afgesproken mogen huisartsen zichzelf vaccineren vanaf het moment dat zij hun doelgroepen gaan vaccineren. Daarnaast geldt dat huisartsen in de directe Covid-spoedzorg nu in de eerste ronde al gevaccineerd worden via ziekenhuizen. Zij krijgen ook het vaccin van Moderna toegediend. Een deel van de huisartsen die vanaf 25 januari geprikt zou worden, ontvangt het vaccin enige dagen later. Moderna heeft de tweede levering enkele dagen uitgesteld.

Door: Nationale Zorggids