Normal_kaars_overlijden_dood

Van 18 tot en met 24 januari 2021 overleden ongeveer 3.800 mensen. Dat zijn 450 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 2 overleden 3.810 mensen. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 van 2020 is wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van coronapandemie overleden tot en met week 3 van 2021 bijna 64.000 mensen, 9.300 meer dan je in deze periode zou verwachten. Dit is inmiddels meer dan de oversterfte tijdens de eerste golf van de pandemie.

Minder sterfte onder gebruikers van Wet langdurige zorg

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 3 van 2021. De sterfte onder de overige bevolking nam iets verder toe. Er overleden ruim 1.500 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.300 mensen.

In de tweede golf, die al sinds week 39 van 2020 gaande is, overleden tot nu toe 25.000 gebruikers van de Wet langdurige zorg. Dat zijn 4.800 meer mensen dan in je in deze periode zou verwachten; een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 39.000 mensen. Dat zijn er 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten.

Sterfte afgenomen bij mannen

Vorige week overleden er minder mannen dan de week ervoor. De sterfte onder vrouwen nam juist iets toe. Er overleden in die week naar schatting net iets meer vrouwen dan mannen. In de eerste weken van de eerste golf en in meerdere weken van de tweede, stierven juist meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn. Tijdens de tweede golf overleden er tot nu toe ruim 32.000 mannen, 5.300 meer dan verwacht voor die periode. Er stierven iets minder dan 32.000 vrouwen, 4.000 meer dan verwacht voor die periode.

Door: Nationale Zorggids