Normal_vaccin_inenten_ouderen_griepprik

De Gezondheidsraad adviseert de eerste beschikbare doses van het vaccin van fabrikant AstraZeneca in te zetten bij ouderen van 60 tot 65 jaar. Daarmee wordt zo snel mogelijk zo veel mogelijk ernstige ziekte en sterfte door Covid-19 voorkomen. Verder adviseert de raad medische risicogroepen te vaccineren, afhankelijk van hun risico op ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Dit adviseert de Gezondheidsraad aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. 

Het vaccin van AstraZeneca is werkzaam bij volwassenen en medische risicogroepen. Bij 55-plussers kan de werkzaamheid nog niet berekend worden omdat zij maar in geringe mate deelnamen aan de vaccinstudies. Wel wekt het vaccin een immuunrespons op bij ouderen die vergelijkbaar is met die bij mensen van 18 tot 55 jaar. Daarom gaat de raad ervan uit dat het vaccin ook bij deze groep werkzaam is. Omdat het immuunsysteem minder goed gaat functioneren met het stijgen van de leeftijd, acht de raad het vaccin geschikt voor mensen tot 65 jaar. De raad adviseert het vaccin nu in te zetten bij ouderen tot 65 jaar, omdat met de vaccinatie van deze groep nu de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.

Risico op ernstige ziekte

Uit recente cijfers blijkt dat bepaalde patiëntengroepen een risico op ernstige ziekte en sterfte door Covid-19 hebben dat vergelijkbaar is met dat van 60- tot 70-jarigen. Het gaat onder meer om mensen met het syndroom van Down, met ernstig overgewicht en met bepaalde neurologische aandoeningen waarbij de ademhaling verstoord is. Zij komen volgens de raad ook in aanmerking voor het vaccin van AstraZeneca. Mensen bij wie het immuunsysteem slecht werkt, krijgen bij voorkeur het vaccin van Pfizer of van Moderna.

Door: Nationale Zorggids