Normal_ouderen__ouderenzorg__verpleeghuis

Het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis is de laatste maanden weer toegenomen. Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel een indicatie aanvragen die recht geeft op een plek in een verpleeghuis. Het aantal afgegeven indicaties is, na een korte daling, in november licht gestegen en licht tot het einde van het jaar net boven het niveau van vorig jaar. Maar de opname lijkt uitgesteld te worden. Er zijn op 1 december namelijk 3.500 bedden leeg, een verdubbeling sinds eind oktober. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De laatste maanden, sinds oktober, neemt het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg weer toe. De NZa zag vanaf juni tot en met oktober een sterke daling van het aantal wachtenden. Maar sinds november is weer een toename te zien van het aantal mensen dat wacht op verpleeghuiszorg. Ten opzichte van 1 januari 2020 staan er op 1 december 878 personen meer op de wachtlijsten.

Meer indicaties

De landelijke, gedeeltelijke lockdown, ten tijde van de tweede golf, is in de week van 12 tot 18 oktober ingegaan. Een week ervoor begon het aantal nieuw afgegeven indicaties te dalen. Een trend vergelijkbaar met de eerste golf. Ook toen nam het aantal nieuw afgegeven indicaties af rondom de aankondiging van nieuwe maatregelen in maart 2020. De afname zet door tot en met 25 oktober, maar stijgt daarna weer en blijft tot het einde van het jaar net boven het niveau van voorgaande jaren.

Lege bedden

Het aantal lege bedden in verpleeghuizen nam in de zomer af. Vanaf de week van 12 oktober neemt dat aantal weer toe. In de laatste week van 2020 (de meest recente cijfers) zijn 3.542 minder bedden bezet dan in de periode voorafgaan aan de corona-uitbraak. Eind oktober waren er 1.742 lege bedden, de bezettingsgraad is dus gedaald. 

Tussen de zorgkantoorregio’s blijven verschillen in bezettingsgraad zichtbaar. Van een aantal regio’s, zoals Drenthe, Groningen en Friesland, is de bezettingsgraad weer op (of zelfs boven) het niveau van begin 2020. In onder meer de regio Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam is de bezettingsgraad wel lager.

Door: Nationale Zorggids