Normal_kaars_overlijden_dood

In week 5 (1 tot en met 7 februari 2021) overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn 150 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 4 overleden 3.678 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 5 van 2021 ruim 71.000 mensen, 9.700 meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 5 zit net boven de verwachte sterfte in deze periode.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 5. De sterfte onder de overige bevolking nam ook af. Er overleden ongeveer 1.400 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2.200 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 5 van 2021, overleden tot nu toe 28.000 Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 5.000 meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 22 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe 43.000 mensen, 12 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4.700 meer).

Verdere afname sterfte bij 80-plussers

In week 5 overleden weer minder 80-plussers dan in de weken ervoor. Onder mensen van 65 tot 80 jaar bleef de sterfte in week 5 ongeveer gelijk. Onder mensen jonger dan 65 jaar was een kleine afname te zien. De sterfte in deze leeftijdsgroep is naar schatting lager dan wat je zou verwachten voor deze periode. Er overleden naar schatting 2.150 mensen van 80 jaar of ouder, bijna 1.100 mensen van 65 tot 80 jaar en iets meer dan 350 mensen jonger dan 65 jaar.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 5 van 2021, overleden tot nu toe 41.000 80-plussers, 18 procent meer (6.200 meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 18 procent meer mensen dan verwacht (3.200 meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 3 procent meer mensen (circa 270 meer).

Door: Nationale Zorggids