Normal_vaccination-5884502_640

Aangezien de vaccins tegen het coronavirus stukje bij beetje beschikbaar komen, kan niet iedereen tegelijk gevaccineerd kan worden. Uit cijfers van het Nivel blijkt dat van de 9,5 miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar ongeveer één miljoen mensen een medische indicatie hebben. Op advies van Gezondheidsraad, die aangaf dat mensen die een hoog risico lopen om bij besmetting zeer ernstig ziek te worden of te overlijden prioriteit moeten krijgen bij het vaccineren, zou deze groep mensen als tweede aan de beurt zijn; na de ouderen en bepaalde groepen zorgmedewerkers. Dit meldt Nivel. 

Inzicht in de aantallen mensen met en zonder een medische indicatie voor COVID-19-vaccinatie in alle leeftijdsgroepen is van groot belang voor de planning en uitvoering van het van het vaccinatieprogramma 2021.

Meest kwetsbare mensen het eerst aan de beurt

Oudere mensen en mensen die een chronische aandoening hebben, bijvoorbeeld een longziekte of diabetes, lopen meer risico ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. Zij krijgen de hoogste prioriteit bij het vaccineren, naast bepaalde groepen zorgverleners.

Advies om mensen onder de 60 met medische indicatie daarna te vaccineren 

In de groep van 50 t/m 59 jaar hebben 505.000 mensen (20 procent) een medische indicatie; in de groep van 18 t/m 49 jaar zijn dat er ongeveer 511.000 (7 procent). Na de ouderen zouden deze groepen mensen als eerste gevaccineerd moeten worden, naar advies van de Gezondheidsraad. Daarna volgen – van oud naar jong – de mensen tussen de 18 en 60 zonder medische indicatie.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/aantal-mensen-onder-de-60-jaar-met-medische-indicatie-voor-vaccineren-bedraagt-ongeveer-een, geraadpleegd op 18-02-2021