Normal_normal_palliatief-2

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is er zeker van dat de initiatiefwet Voltooid Leven in de komende regeerperiode wordt aangenomen. Dat zegt zij in het kwartaalblad Relevant van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De initiatiefwet werd in de zomer van 2020 ingediend door D66-Kamerlid Pia Dijkstra. De behandeling ervan is over de verkiezingen heen getild. Dit meldt de NVVE.

Kaag zegt in het interview dat zij de wettekst onverkort steunt. "Het is voor mij een van de belangrijkste onderwerpen en dat zal zo blijven. Ik verzeker u dat de nalatenschap van Pia Dijkstra bij ons in veilige handen is. Het wetsvoorstel is een mooi, afgewogen stuk geworden. Ik ben er absoluut zeker van dat het in de volgende regeerperiode kan worden afgerond. De maatschappij is er rijp voor. Andere partijen moeten nu kleur bekennen."

In het wetsvoorstel staat dat mensen vanaf 75 jaar die hun leven voltooid achten, in aanmerking kunnen komen voor hulp bij zelfdoding door een speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. Het voorstel gaat daarmee verder dan wat nu in de euthanasiewetgeving is geregeld. Een van de voorwaarden voor euthanasie is dat dit wordt uitgevoerd door een arts. Bovendien moet sprake zijn van uitzichtloos lichamelijk of geestelijk lijden. Die vereiste geldt niet voor de wet Voltooid Leven.

Door: Nationale Zorggids