Normal_kaars_overlijden_dood

Tussen 15 en 21 februari overleden naar schatting 3.600 mensen. Dat zijn ruim 150 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode en ongeveer tachtig sterfgevallen meer dan in de week ervoor. Toen kwamen er 3.521 te overlijden. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. Pas in week 6 van dit jaar was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. De schatting van vorige week zit ruim 150 boven de verwachte sterfte. Het RIVM registreerde 301 overleden coronapatienten in week 7.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt niet verder af

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) is iets toegenomen in week 7. De sterfte onder de overige bevolking ook. Er overleden ongeveer 1.400 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden 2.200 mensen.

Toename sterfte bij mensen jonger dan 65 jaar

In week 7 overleden vooral meer mensen jonger dan 65 jaar. De sterfte in deze leeftijdsgroep is naar schatting hoger dan verwacht voor deze periode en hoger dan de bovengrens van het 95 procent interval. Ook bij mensen van 80 jaar en ouder nam de sterfte iets toe. Onder mensen van 65 tot 80 jaar nam het licht af. Er overleden ongeveer 2.050 80-plussers, ruim 1.050 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 450 mensen jonger dan 65 jaar.

Door: Nationale Zorggids