Normal_kaars_overlijden_dood

Van 1 tot en met 7 maart overleden naar schatting bijna 3.100 mensen. Dat zijn minder sterfgevallen dan verwacht voor deze periode en bijna honderd minder dan in de week ervoor. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam af. Ook onder de Wlz-zorggebruikers daalde de sterfte verder. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was het ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en sinds week 8 ligt de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 9 zit bijna driehonderd sterfgevallen onder de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 171 overleden coronapatienten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) is verder afgenomen in week 9. De sterfte onder de overige bevolking nam ook verder af. Er overleden ruim 1.100 Wlz-zorggebruiker, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna tweeduizend mensen.

Verdere afname sterfte bij 80-plussers

In week 9 overleden naar schatting minder mensen van 80 jaar of ouder. Sinds week 6 overlijden er in deze leeftijdsgroep minder mensen dan verwacht. Er overleden naar schatting ruim 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, ongeveer 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ongeveer vierhonderd mensen jonger dan 65 jaar.

Door: Nationale Zorggids