Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

In de laatste week van januari waren er 5.016 meer lege bedden in Nederlandse verpleeghuizen dan voor de corona-uitbraak. Dat is bijna net zo veel als het dieptepunt in mei vorig jaar. Toen waren er 5.252 meer bedden leeg dan normaal. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Het aantal mensen dat een indicatie krijgt voor langdurige zorg is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de eerste week van februari (de meest recente cijfers) neemt dat aantal iets toe. Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel al een indicatie aanvragen. Maar de opname wordt in een deel van de gevallen uitgesteld. In de tussentijd ontvangen zij meestal zorg thuis.

Wachtlijsten

Na een toename in oktober is te zien dat het aantal wachtenden op de wachtlijst niet verder stijgt. Op 1 januari 2021 staan er in totaal 23.044 personen op de wachtlijst. Dit zijn er nog steeds ongeveer 840 meer dan op 1 januari 2020.

Lege bedden

Het aantal lege bedden in verpleeghuizen nam in de zomer af. Maar vanaf de week van 12 oktober nam de leegstand weer toe. Eind oktober waren er 1.742 lege bedden. Eind januari zijn er 5.016 meer bedden leeg dan voor corona. De bezettingsgraad is dus gedaald. In de loop van januari zijn verpleeghuizen gestart met het vaccineren van bewoners en personeel van verpleeghuizen. Welk effect dit heeft op de leegstand zal in volgende rapportages moeten blijken, aldus de NZa.

Overleden

In de week van 28 december tot 3 januari overleden 1.757 mensen met een indicatie voor langdurige zorg. Dat is het hoogste aantal sinds de piek tijdens de eerste golf. Daarna neemt het aantal mensen dat overlijdt af. Maar dit blijft nog steeds iets hoger dan normaal voor deze periode van het jaar.

Door: Nationale Zorggids