Normal_kaars_overlijden_dood

Van 8 tot en met 14 maart 2021 overleden naar schatting 3.300 mensen. Dat zijn ongeveer evenveel sterfgevallen als verwacht voor deze periode en bijna 250 sterfgevallen meer dan in de week ervoor. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers nam ook iets toe, maar bleef onder het verwachte niveau. Dit meldt CBS. 

Sinds week 39 van 2020 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 van 2021 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in week 8 en 9 lag de sterfte eronder. De schatting voor week tien is ongeveer gelijk aan de verwachtingen voor deze periode. Het RIVM registreerde 136 overleden coronapatiënten.

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is iets toegenomen in week 10, maar het aantal overledenen is lager dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook toe en ligt net boven het verwachte niveau. Er overleden ruim 1.150 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking stierven ongeveer 2.150 mensen.

Door: Nationale Zorggids