Normal_rss_entry-276339

Gemeenten moeten in een volgende kabinetsperiode niet nog meer taken van de rijksoverheid krijgen. Met dat advies komt de Raad van State (RvS) vrijdagochtend. Op verzoek van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren schrijft het adviesorgaan over hoe de verhoudingen in een volgende kabinetsperiode het beste kunnen worden verdeeld.

Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de ouderenzorg en jeugdzorg, die eerder bij de rijksoverheid lag. Met meer van zulke decentralisaties zouden gemeenten in elk geval niet moeten worden belast, schrijft de Raad van State. Ook moeten er geen "nieuwe spelregels" komen voor al gedecentraliseerde taken, of taken die nog worden gedecentraliseerd.

Binnenlands Bestuur

Hoewel grote veranderingen in de verhoudingen volgens de RvS niet "hoog op de agenda" staan, komt de raad toch met enkele stappen die de komende periode kunnen worden gezet. Zo zou de minister van Binnenlandse Zaken zich vooral moeten richten op hoe het binnenlands bestuur wordt ingericht, en of dat werkt. Ook moeten decentrale overheden - provincies, gemeenten en waterschappen - volgens de raad bij de nieuwe kabinetsformatie worden betrokken.

Door: ANP