Normal_ggz_ouderenzorg_dwangbuis_bandenfixatie

De Wet zorg en dwang (Wzd) brengt jaarlijks 111 miljoen euro meer aan kosten met zich mee dan was begroot. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week. Deze wet is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie, zegt Julie Meerveld van Alzheimer Nederland. Zij moeten zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen houden. De Wzd helpt hierbij. De wet regelt zorgvuldige inzet van onvrijwillige zorg en stimuleert het zoeken naar alternatieven. Zo zorgt de wet voor betere rechtsbescherming van mensen met dementie, aldus Meerveld. Dit meldt ANP Expert Support. 

Onlangs verscheen een rapport van Alzheimer Europe, waaruit bleek dat juridische zeggenschap in Nederland goed geregeld is dankzij de Wzd. Bijvoorbeeld als het gaat om vrijheidsbeperking. Dat mag alleen wanneer de fysieke en mentale integriteit van de persoon met dementie ernstig gevaar loopt en alleen als laatste toevluchtsoord. Het stappenplan in de wet zorgt ervoor dat onvrijwillige zorg alleen mag worden gegeven als er anders ernstig nadeel optreedt en als er echt geen vrijwillige alternatieven zijn.

Toch blijkt uit een peiling van Alzheimer Nederland in september 2020 onder 666 mantelzorgers dat de Wzd, die sinds januari 2020 van kracht is, nog onvoldoende toegepast lijkt te worden, terwijl de resultaten juist de noodzaak van de wet laten zien, zegt Meerveld. “Alzheimer Nederland ondersteunt in de evaluatie van de nieuwe wet, peilt bij de achterban hoe de wet wordt toegepast én zet zich er dan ook voor in dat de wet op de juiste manier wordt toegepast."

Door: Nationale Zorggids