Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800.000 in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. Dit meldt het CBS. 

In opdracht  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zetten het Demografisch Instituut NIDI en het CBS toekomstige bevolkingsvarianten op, elk uitgaand van een andere ontwikkeling van de geboortecijfers, levensverwachting en internationale migratie. In de zeven varianten voor de bevolkingsontwikkeling verschilt het aantal inwoners en de samenstelling van de bevolking in 2050, maar in alle varianten neemt het aantal 80-plussers sterk toe.

Levensverwachting

Dat het aantal 80-plussers in alle situaties toeneemt, komt doordat er na de Tweede Wereldoorlog veel mensen zijn geboren die de komende dertig jaar de 80 passeren, én doordat ouderen langer blijven leven dan vroeger. Hoe sterk de stijging van het aantal 80-plussers zal zijn, hangt vooral af van de verdere ontwikkeling van de levensverwachting.

De bevolkingsprognose voorziet een stijging tot ongeveer 2 miljoen 80-plussers in 2050. Stijgt de levensverwachting sterker dan wordt voorzien, dan telt Nederland dat jaar 2,6 miljoen 80-plussers, ruim drie keer zoveel als nu. Stijgt de levensverwachting minder sterk, dan zijn dat er 1,5 miljoen. Krap twee keer zoveel als nu.

Arbeidskrapte in de zorg

Een groter aantal 80-plussers kan onder meer leiden tot meer vraag naar werknemers in de zorg. De toename van de bevolking in de beroepsleeftijd zal naar verwachting echter niet gelijk opgaan met de groei van het aantal ouderen. In welke mate Nederland in 2050 zal kampen met een arbeidskrapte in de zorg, hangt niet alleen af van het toekomstige aantal 80-plussers en 20- 65-jarigen. Als ouderen in 2050 gezonder zijn dan nu, kan dat de zorgvraag beperken. En als de arbeidsparticipatie toeneemt, kan er makkelijker aan die vraag worden voldaan, aldus CBS.

Door: Nationale Zorggids