Normal_kaars_overlijden_dood

In januari 2021 stierven 4.387 mensen aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste aantal per maand sinds mei 2020. Het totaal aantal coronadoden van maart 2020 tot en met januari 2021 komt daarmee volgens de voorlopige cijfers op 24.484. Van hen overleden 21.727 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2.757 aan vermoedelijk Covid-19. Bijna zes op de tien van de aan corona overleden mensen kreeg zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Dit meldt CBS. 

Afgelopen januari overleden 2.535 gebruikers van langdurige zorg aan Covid-19, ruim tweehonderd meer dan in december. Van de 24.484 mensen die sinds maart vorig jaar stierven aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19, ontving 58 procent (14.190) zorg vanuit de Wlz, zoals zorg in een verpleeghuis of gehandicaptenzorginstelling.

Doodsoorzaak

Met 36 procent van de sterfgevallen was corona ook in januari een van de belangrijkste doodsoorzaken van Wlz-zorggebruikers. In december was dat met 33 procent iets lager. In de overige bevolking steeg dit aandeel van 16 procent in december naar 18 procent in januari.

Door: Nationale Zorggids