Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi vindt dat valpreventie meer aandacht verdient als speerpunt van publieke gezondheidszorg bij een oudere populatie. Levi is namelijk van mening dat het gigantisch veel meer gezondheidswinst oplevert dan ingewikkelde operaties en dure medicijnen. Met de wijze waarop valpreventie nu wordt aangepakt is de impact echter veel te klein, zegt Liesbeth Preller van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Dit meldt ANP Expert Support. 

Goed kunnen bewegen is een belangrijke voorwaarde om onder ouderen een deel van de 80.000 ernstige valincidenten per jaar te voorkomen. Voor mensen met een verhoogd valrisico zijn er verschillende programma’s die risico’s kunnen beperken. Toch leveren die niet de gewenste impact, zegt Preller.

"Daarvoor zal in eerste instantie het aantal mensen dat gebruik maakt van de programma’s omhoog moeten. Vergoeding uit de basiszorgverzekering van aanbod in de zorg, zoals nu wordt verkend door het ministerie van Volksgezondheid, kan daarbij helpen maar is niet genoeg. Zorgverleners zullen vaker valrisico moeten signaleren en doorverwijzen naar programma’s. Daarbij zullen ouderen zelf meer open moeten staan voor deelname, ook voordat ze een ernstige val hebben meegemaakt."

Naadloos uitsluitend aanbod

"In tweede instantie zal ook gezorgd moeten worden voor naadloos aansluitend aanbod na het zeer tijdelijke valpreventieprogramma. Fitness, speciale beweeggroepen voor 65-plussers, of aanbod bij de sport kunnen daarvoor prima dienen."Zonder vervolg is het effect van het programma van beperkte duur en wordt financiering niet doelmatig ingezet, stelt Preller.

"Ten derde zal er een goede structuur opgezet moeten waarbij de samenwerking tussen verschillende domeinen en financiering goed geborgd zijn. Kortom, als beschikbare middelen goed worden ingezet is er op het gebied van valpreventie nog veel winst te behalen."

Door: Nationale Zorggids