Normal_vaccin_inenten_ouderen_griepprik

Mensen die na de eerste prik met het coronavaccin Vaxzevria (AstraZeneca) de zeer zeldzame bijwerking van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) kregen, moeten geen tweede prik krijgen met dit vaccin. Ook mensen bij wie binnen drie weken na de AstraZeneca-prik trombocytopenie is vastgesteld, moeten actief onderzocht worden op tekenen van trombose en omgekeerd. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en mensen die geprikt worden om alert te zijn op symptomen van trombose én trombocytopenie na de eerste prik met Vaxzevria. Dit meldt het CBG. 

 

Deze contra-indicatie is toegevoegd aan de productinformatie van het vaccin. In zeer zeldzame gevallen is na vaccinatie met Vaxzevria een combinatie gezien van stolselvorming (trombose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), soms met bloedingen. Er waren ernstige gevallen, soms met fatale afloop, en met bloedpropjes op ongebruikelijke plaatsen, zoals in de hersenen. De meeste gevallen traden op binnen de eerste 3 weken na de prik, en vooral bij vrouwen jonger dan 60 jaar.

Advies aan zorgverleners

Zorgverleners die iemand geprikt hebben met het vaccin van AstraZeneca, worden gevraagd om te letten op tekenen en symptomen van trombo-emobilie en/of trombocytopenie. Heeft iemand binnen drie weken na de eerste prik met Vaxzevria tekenen vertoond van trombose met trombocytopenie (TTS)? Geef hem of haar dan geen tweede prik met dit vaccin, zo luidt het advies. Vertoont iemand binnen drie weken na de vaccinatie tekenen van trombocytopenie? Onderzoek hem of haar dan ook actief op trombose. Vertoont iemand binnen drie weken na de vaccinatie tekenen van trombose? Onderzoek hem of haar dan ook actief op trombocytopenie.

Advies aan patiënten

Wie een eerste prik met Vaxzevria heeft ontvangen en TTS heeft, mag geen tweede prik met dit vaccin krijgen. Kortademigheid, pijn op de borst, zwellingen van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn en neurologische symptomen als ernstige (of aanhoudende) hoofdpijn en wazig zien, zijn redenen om medische hulp in te schakelen. Na een paar dagen kunnen ook blauwe plekken of rode/paarse puntvorminge bloedingen op de huid buiten de prikplek ontstaan. Ook dan dient medische hulp ingeschakeld te worden. 

Door: Nationale Zorggids