Normal_kaars_overlijden_dood

In februari 2021 stierven 2.504 mensen aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Het totaal aantal coronadoden komt daarmee volgens de voorlopige cijfers tot en met februari op 27.056. Van hen overleden 24.242 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2 814 aan vermoedelijke Covid-19. Het aandeel aan corona overleden mensen dat Wlz-zorg kreeg nam in februari af tot 53 procent. De sterfte door corona was in februari ruim 40 procent lager dan in januari 2021, en was ook lager dan die in november en december 2020. Dit meldt CBS dat vandaag de voorlopige cijfers publiceert.

In februari 2021 overleden 1.333 gebruikers van langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan Covid, 1.217 minder dan in januari. Van de 27.056 mensen die sinds maart 2020 zijn gestorven aan vastgestelde of vermoedelijke corona ontving 58 procent (15.560 mensen) zorg vanuit de Wlz, zoals zorg in een verpleeghuis. In de tweede helft van februari nam dit aandeel af, in week 8 was het nog 45 procent.

Met 25 procent van de sterfgevallen was corona ook in februari nog een belangrijke doodsoorzaak van Wlz-zorggebruikers. In januari was dat nog 36 procent. Ook in de overige bevolking nam dit aandeel af, van 18 procent in januari naar 14 procent in februari

Geleidelijke daling sterfte aan andere doodsoorzaken

De sterfte aan andere doodsoorzaken was van november 2020 tot en met januari 2021 stabiel, volgens de voorlopige cijfers. In februari 2021 is er wel een daling te zien, net als in voorgaande jaren. Vooral het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten is afgenomen in vergelijking met vorig jaar. De afname is niet te zien in het aantal niet-natuurlijk doden.

Deze winter was er in tegenstelling tot eerdere jaren geen hogere sterfte aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel.

Door: Nationale Zorggids