Normal_ouderen_ouderenzorg

Volgens vijf onderzoekers die de Voltooidlevenwet hebben onderzocht, is deze wet maar voor een kleine groep mensen bedoeld; namelijk 75-plussers zonder ernstige ziekten, maar wel met een serieus gevoel van voltooid leven. De onderzoekers, waaronder universitair hoofddocent Els van Wijngaarden, stellen dat de doodswens van ouderen net zo makkelijk verandert als die van jongere mensen. Daarnaast gaat het vaak om lageropgeleide mensen en is het vaak niet zo simpel als alleen levensmoe zijn. Veelal zitten daar meer problemen achter. Dit meldt NRC. 

Van Wijngaarden onderzocht of de doodswens toeneemt naarmate de leeftijd vordert, specifiek onder 75-plussers. Conclusie is dat 2 procent van de 75-plussers met een langdurige doodswens ernstig ziek is. Een echt heel kleine groep (0,2 procent) blijkt euthanasie te willen. Dit zijn maximaal een paar duizend mensen. Bovendien gaat het hier vaker om ouderen in lagere sociale klassen die eenzaam zijn en lichamelijke ziektes hebben.

Dominante beeld

“Het dominante beeld bij ‘voltooid leven’ was lang dat van zelfbewuste, autonome ouderen die zelf hun levenseinde willen kiezen. Daar kan een streep door, die groep lijkt als zodanig niet te bestaan. Het gaat eerder om een overwegende kwetsbare groep mensen die niet opgewassen lijkt tegen het leven in een penibele situatie zit. Het probleem is veelkleuriger en daarmee complexer”, aldus Van Wijngaarden.

Door: Nationale Zorggids