Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht dit jaar een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekent de organisatie voor 2021 een tekort van 420 miljoen euro. Maar als de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, is meegenomen in de berekening loopt het tekort op naar 458 miljoen euro. Dat betekent naar verwachting een forse overschrijding van het beschikbare budget voor de langdurige zorg. Dit meldt de NZa. 

Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. Ook vragen meer mensen een persoonsgebonden budget (pgb) aan, mogelijk als gevolg van de coronapandemie. Deze ontwikkelingen vragen op korte termijn om duidelijke en veelal ook ingrijpende politieke keuzes. "Met als toekomstscenario een verdubbeling van het aantal ouderen boven de 75 in 2040 en een groeiend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers, liggen er grote uitdagingen op ons te wachten", aldus de NZa.

Onzekerheden in prognose

"We benadrukken dat in onze prognoses nog onzekerheden zitten. Dat komt vooral door de coronapandemie. Waar mogelijk hebben we correcties uitgevoerd op verstoringen in de prognoses die worden veroorzaakt door de schokeffecten van corona. Ondanks deze onzekerheden tekent zich wel een duidelijk beeld af van oplopende kosten voor de langdurige zorg. Daar maken wij ons zorgen over", zegt de toezichthouder.

Vergrijzing

Omdat het genoemde toekomstscenario van de vergrijzing snel dichterbij komt en de komende jaren steeds meer zichtbaar wordt, dringt de NZa aan op duidelijke en tijdige keuzes. Omdat sommige van deze keuzes vanwege het zorgoverstijgende karakter nog veel (uitvoerings)stappen vergen, adviseert het om te beginnen bij wat er nú al kan: op het gebied van bijvoorbeeld preventie bij dementie signaleert de NZa kansrijke initiatieven in verschillende regio’s. Deze tonen het belang aan van een hechte verbinding tussen de Wlz en de aangrenzende zorg (zoals gemeenten en de wijkverpleging vanuit de Zvw): preventie begint immers niet pas bij de Wlz-indicatie, zo stelt de toezichthouder.  Dit toont ook het belang van het leren en opschalen van bewezen effectieve initiatieven, meer dan nu het geval is.

Door: Nationale Zorggids